Tentang KOPKETA

Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor | Pengurusan Hartanah Johor | Tanah Negeri Johor
KOPKETA adalah nama singkatan kepada Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor Berhad yang telah didaftarkan pada tahun 1973 dibawah seksyen 7, Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama 1948. Dalam usia penubuhannya selama 41 tahun, KOKETA kini lebih matang dan kompetitif dalam menentukan hala tuju gerakan koperasi selaras dengan kehendak Akta dan Undang-Undang Kecil (UUK) Koperasi.

KOPKETA telah berjaya meletakkan koperasi ini untuk bergerak dengan lebih selesa. Seterusnya, melalui cetusan idea yang bernas dan keberanian serta kesungguhan yang tinggi, maka pada Mac 1997, pihak KOPKETA telah bersepakat untuk mengambil alih serta mengurus sendiri ladang kelapa sawit koperasi dari pihak EPA.

Maklumat Terkini

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE 44
KOPERASI KEMAJUAN TANAH NEGERI JOHOR BERHAD
seperti yang dilampirkan.
Image
Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor | Pengurusan Hartanah Johor | Tanah Negeri Johor