Mesyuarat MAT 41 (29 & 30 Jun 2018)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana perkenan-Nya jua kita bersua lagi di Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 41 Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor Berhad (KOPKETA)
Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada anggoa lembaga dan warga kerja kerana telah berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi mengadakan Mensyuarat

Agung Tahunan ini mengikut masa yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, 2017 adalah satu tahun yang sangat mencabar bagi KOPKETA kerana
Pada tahun 2018, KOPKETA telah berjaya menempuh beberapa cabaran demi memastikan keuntungan maksimum yang dijana demi kebaikan anggota.

Wassalam..

#AriffinIsmail