Sejarah

KOPKETA adalah nama singkatan kepada Koperasi Kemajuan Tanah Negeri Johor Berhad yang telah didaftarkan pada tahun 1973 dibawah seksyen 7, Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama 1948. Dalam usia penubuhannya selama 41 tahun, KOKETA kini lebih matang dan kompetitif dalam menentukan hala tuju gerakan koperasi selaras dengan kehendak Akta dan Undang-Undang Kecil (UUK) Koperasi.

Rancangan Kemajuan Tanah Anggota Polis Pangkat Rendah Johor Berhad. Ia ditubuhkan bagi menguruskan ladang kelapa sawit yang diusahakan oleh anggota asal atas tanah kurnia seluas 3,125 ekar. Tanah kurnia ini telah dianugerahkan bagi mengenang jasa bekas anggota polis yang telah berkhidmat dan menjaga kepentingan awam di Negeri Johor khasnya. Atas faktor ini, mantan Menteri Besar ketika itu YAB Allahyarham Dato’ Othman Saad telah menyokong permohonan mereka bagi mendapat perkenan Duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Mereka semua telah dikurniakan tanah seluas ± 2,000 ekar tanah pada peringkat pertama dan ±1,125 ekar pada peringkat kedua. Pada awal penubuhan seramai 322 orang telah menganggotai koperasi tetapi kini KOPKETA hanya mempunyai anggota seramai 311 orang sahaja.
Image
Image

1997

Jumlah Modal Saham terkumpul pada awal penubuhan adalah kecil dan terhad untuk mengendalikan projek besar. Sebagai altenatif, pihak Anggota Lembaga Koperasi (ALK) telah mengambil langkah melantik agensi pengurusan hartanah iaitu Syarikat Eastern Plantation (EPA) atau dikenali sebagai Kulim Plantation Berhad, untuk menguruskan ladang sawitnya sehingga Febuari 1997.

Di atas kegigihan dan usaha yang berterusan tersebut, KOPKETA telah berjaya meletakkan koperasi ini untuk bergerak dengan lebih selesa. Seterusnya, melalui cetusan idea yang bernas dan keberanian serta kesungguhan yang tinggi, maka pada Mac 1997, pihak KOPKETA telah bersepakat untuk mengambilalih serta mengurus sendiri ladang kelapa sawit koperasi dari pihak EPA.

1998

Dalam tahun 1998, tanah seluas 1802 ekar tanah ladang kelapa sawit KOPKETA telah diubah syarat menjadi tanah pembangunan. Pada tahun 2005, KOPKETA telah mengambil pendekatan untuk mengusahakan 900 ekar tanah yang telah diubah syarat itu menjadi satu projek pembangunan bercampur bagi fasa pertama.

Untuk merealisasikan projek tersebut, pihak KOPKETA telah berusahasama dengan Syarikat Pemaju Perumahan Matrix Concepts Sdn. Bhd. Projek ini telah hampir siap, dengan 85% kawasan telah dibangunkan dengan jayanya menjadi kawasan perumahan awam yang dinamakan Bandar Seri Impian. Dijangkakan pembangunan akan siap sepenuhnya pada tahun 2020.
Image
Image

Pengurusan KOPKETA

Pengurusan dan pentadbiran KOPKETA telah dikawalselia secara langsung oleh dua belas (12) Anggota Lembaga Koperasi, yang diketuai oleh seorang Pengerusi KOPKETA. Dibantu oleh lima (5) orang kakitangan dibahagian pengurusan dan pentadbiran serta lima(5) orang kakitangan dibahagian pengurusan ladang. Pusat pentadbiran koperasi terletak di tengah bandar Kluang,