Mesyuarat Agung Tahunan

Mesyuarat Agung Tahunan


Mesyuarat yang wajib diadakan pada pertengahan tahun bertujuan membentangkan laporan tahunan kelab/persatuan, membubarkan anggota yang lama dan melantik ahli anggota baru.

#mesyuarattahunan #mesyuaratagung #anggotakoperasi