100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA 2016 (TEMPAT KE-59)

KOPERASI TERBAIK NEGERI JOHOR 2017 (TEMPAT KE-8)

KOPERASI TERBAIK NEGERI JOHOR 2018 (TEMPAT KE-9)

100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA 2020 (TEMPAT KE-13)

KOPERASI TERBAIK NEGERI JOHOR 2020 (TEMPAT PERTAMA)

100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA 2021 (TEMPAT KE-21)

SIJIL PEMATUHAN SYARIAH

AKTA LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA

CERTIFICATE FOR MALAYSIAN SUSTAINABLE PALM OIL (MSPO)

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN

SIJIL PERAKUAN PERTUKARAN NAMA