Visi

Menjadikan KOPKETA ini, sebuah Pertubuhan koprat yang berdaya saing diperingkat global. Demi menjamin peningkatan sosio-ekonomi seluruh anggota dan warga kerja melalui penglibatannya dalam berbagai bidang perekonomian yang diwujudkan.

Misi

Berusaha untuk menjadikan KOPKETA sebuah koperasi yang kompeten dengan berteraskan ciri-ciri kemuafakatan dan berintegriti.
Image
Image

Matlamat

  • Mempunyai tadbir urus yang komprehensif.
  • Aset yang mampan dengan memberikan pulangan tertinggi.
  • Pentadbiran dan pengurusan yang kompeten, efisyen dan efaktif
  • Entiti yang mengutamakan faedah terbaik kepada anggota, warga kerja dan masyarakat sekitar.
  • Senantiasa mengekalkan prestasi dan pencapaian